Frukostbricka med skånska ord som t ex fubbick ålahue hialös bugastinn, svart botten med vit text.

Skånska ord frukostbricka svart skåne kokkolit fubbick mög ålahue