Frakt 49 kr - fri frakt över 1.000kr!

Gratis avhämtning!

Frakt 49 kr - fri frakt över 1.000kr! Gratis avhämtning!

Gratis avhämtning!

INTEGRITETSPOLICY 

Gäller fr o m 2018-05-25

Allmänt om Integritetspolicy

När du köper någon av oss, kontaktar oss via telefon, brev eller digitala kanaler eller använder vår webbplats förser du oss med dina personuppgifter. Därför är det viktigt för oss att du känner dig trygg i kontakten med oss och med att vi hanterar dina personuppgifter med stor hänsyn till din integritet.

I denna integritetspolicy beskriver vi vilken information vi samlar in och hur vi använder informationen.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi hanterar ditt integritetsskydd eller dina personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till info@kokkolit.se eller vår dataskyddsansvarig Tina Olsson på telefon +46 703 161490.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Köp

För att kunna hantera beställning och köp behandlar och sparar vi:

 • Namn eller företagsnamn, adress, e-post, telefonnummer och IP-adress
 • Betal- eller kreditkortsnummer, kortets giltighetsdatum och CVC-kod
 • Tidpunkt för köp, köpta varor, ordersumma, ev. rabattkod och meddelande som du lämnar till oss i samband med ditt köp.

Rättslig grund för insamlingen av personuppgifterna är köpvillkor. Lagringstid 3 år.

 

Kundtjänstärenden

För att kunna ge support och hantera kundtjänstärenden som t ex eventuella reklamationer som inkommer via telefon, e-post och digitala kanaler kan vi komma att spara:

 • Namn, adress, e-postadress och telefonnummer
 • Köpinformation, t ex uppgifter om tidpunkt för köp, produkter, ärendet i sig.
 • Korrespondensen med dig

Rättslig grund för insamlingen av personuppgifterna är Konsumentköplagen och Distanshandelslagen. Lagringstid 3 år.

 

Lagkrav

För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, t ex bokföringslagen, sparar vi:

 • Namn eller företagsnamn, adress, e-post, telefonnummer och IP-adress
 • Betalningsreferens
 • Tidpunkt för köp, köpta varor, ordersumma, ev. rabattkod och meddelande som du lämnar till oss i samband med ditt köp.

Rättslig grund för insamlingen är rättslig förpliktelse. Lagringtid 7 år.  

 

Genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event:

När vi genomför tävlingar och event samlar vi in personuppgifter för att hantera ditt deltagande i tävlingen eller eventet. Vi samlar in:

 • Namn, adress, e-post och telefonnummer
 • IP-adress i förekommande fall, t ex när tävlingen sker i form av quiz
 • Ditt svar i tävlingen/eventet

Rättslig grund för insamligen är berättigat intresse. Uppgifterna sparas tills tävlingen/eventet har avslutats. 

 

Marknadsföring

I syfte att marknadsföra våra produkter, ge dig information om nya produkter och ge dig erbjudande som hör ihop med ett tidigare köp sparar vi:

 • Namn, adress, e-postadress och telefonnummer

Rättslig grund för insamlingen är berättigat intresse. Uppgifterna sparas tills du meddelar oss att du inte vill ta emot information från oss.

 

Kommentarer på webbsida

När du lämnar en kommentar på vår webbsida samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt din IP-adress och en user-agent-sträng som hjälper oss att detektera skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (s.k. hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Alla kommentarer granskas och godkänns av oss innan de publiceras. Din kommentar och dess meta-data sparas utan tidsgräns i en databas för kommentarer samt på sidan på vår webbplats där du lämnat din kommentar.

Hur samlar vi in personsuppgifter?

Vi tar emot vissa personuppgifter direkt från dig, t ex när du köper varor av oss eller kontaktar oss för kundservice.

Vi samlar även in en del av personuppgifter genom att registrera hur du interagerar med vår webbsida, t ex genom användning av teknik som cookies.

 

När delar vi personuppgifter?

Fruivita AB kommer aldrig låna ut, hyra eller leasa ut eller sälja dina personuppgifter till andra företag eller privatpersoner.

Ibland är det nödvändigt för oss att dela dina personuppgifter med utvalda leverantörer för att kunna hantera ditt köp och vår verksamhet. Sådana företag kallas Personuppgiftsbiträden. De får inte använda dina personuppgifter för andra ändamål än de vi kommit överens kom. I vissa fall är de företag och myndigheter som vi delar personuppgifter med självständigt personuppgiftsansvariga. I de fallen gäller deras integritetspolicy.

Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 • Betallösningar
 • Transporter
 • Marknadsföring
 • IT-tjänster såsom webbhotell, bokföringssystem
 • Årsbokslut och revision

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut av oss om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- och tekniska problem.

Dina rättigheter

Fruivita AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Det innebär följande:

Rätt till information: Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som vi behandlar, varför vi behandlar dina personuppgifter, vem som fått ta del av dina personuppgifter samt en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

Rätt till rättelse: Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade.

Rätt till radering: Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in. Det kan dock finnas lagkrav som innebär att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter, t ex bokförings- eller skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

Rätt till begränsning: Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast få behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bl.a. begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse.

Rätt att göra invändningar: Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på Fruivita ABs berättigade intressen. I så fall får vi inte längre behandla personuppgifterna såvida vi inte kan påvisa skäl som väger tyngre än dina intressen.

Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få de personuppgifter du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig i de fall behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part.

Rätt till klagomål: Du har rätt att inge klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Cookies

Vi använder cookies på vår webbsida för att du ska få en så bra användarupplevelse som möjligt.

Genom att du har din mobil, surfplatta eller dator inställd på att tillåta cookies samtycker du till vår användning av cookies. Du kan läsa mer om cookies i vår Cookie policy.

Google Analytics

Vi använder webbanalystjänsten Google Analytics för att analysera trafiken på vår webbplats. Analysen sker inte för att identifiera dig utan för att förbättra innehållet på vår webbplats så att den ska motsvara dina behov. Vi analyserar t ex svarstiden på sidor du besöker, vilka sidor som besöks, hur du nådde och lämnade vår webbsida, information om vilken enhet du använder (IP-adress, operativsystem, plattform mm).

Google Analytics använder cookies för att vi ska kunna analysera hur vår webbsida används. För att skydda din integritet använder vi oss av Google Analytics möjlighet till IP-maskning. Det innebär att dina personuppgifter bli anonymiserade och gör det omöjligt att spåra ditt aktivitetsmönster på internet.

Vi lagrar användar- och händelsedata i 26 månader.

Krypterad webbplats

På vår sida www.kokkolit.se har vi installerat HTTPS och ett SLL certifikat. Det innebär att kommunikationen mellan webbläsaren och webbplatsen är krypterad. Det är en privatkoppling vilket innebär att ingen annan än du och webbplatsen kan se informationen som hanteras av din webbläsare.

 

 

Kontaktuppgifter

Kokkolit är en del av Fruivita AB, 556899-3793.

Fruivita AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Dataskyddsansvarig är Tina Olsson som ansvarar för att alla som kommer i kontakt med dina personuppgifter är insatta i hur vi hanterar den informationen.

Våra kontaktuppgifter är:

Kokkolit, en del av Fruivita AB

Sveagatan 33 A

216 12  Limhamn

Tel 0703-16 14 90

info@kokkolit.se

0703-16 14 90

Kokkolit, en del av Fruivita AB
Sveagatan 33 A
216 12 LIMHAMN
Sverige

FÖLJ OSS