Göteborgsbricka med göteborgska ord som måcklis tjalla tjöta från Kokkolit

Göteborgsbricka med dialekt göteborgska från Kokkolit