Disktraska med skånska ord hängande över en kökskran.

Disktrasor på skånska diskelase mig korraslödd karalase