Skåningen poster skåningen är inte som andra framförallt är han vacker

Skåningen poster skåningen är inte som andra framförallt är han vacker