Frukostbricka med skånska ord som t ex fubbick ålahue hialös bugastinn, vit botten med svart text.

Skånska ord frukostbricka vit skåne kokkolit fubbick mög ålahue