Göteborg ordlista baksida på Göteborgsbrickan

göteborgsk ordlista göteborg bricka göteborgska tyken måcklis änna parra etter göteborgsbricka